Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2004 Zabezpečení veřejného pořádku

1.5.2004

OZV č. 6-2015 Komunitní kompostování

3.11.2015

OZV č. 2-2019 Poplatek za komunální odpad.pdf 1.1.2020
OZV č. 3-2019 Požární řád.pdf 1.1.2020
OZV mistni-poplatek-ze-psu.pdf 1. 1. 2024

OZV mistni-poplatek-z-pobytu.pdf

Oznámení poplatkové povinnosti.pdf

1. 1. 2024
OZV č. 4-2020 Nakládání s komunálním odpadem.pdf 1.2.2020
OZV mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf 1. 1. 2024

Směrnice

Název směrnice Účinnost
Směrnice č.2-2016.pdf 1.1.2017

 

Změna velikosti písma

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Návštěvnost stránek

268173