Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV č. 2/2003 o poplacích za odpady

1.1.2004

OZV č.1/2004 o veřejném pořádku

1.1.2004

OZV č.1 - 2012 o poplatcích za odpady.pdf

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška o odpadech.pdf      1.1.2014
Dodatek k obecně závaz. vyhlášce č. 1-2014.pdf  1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 8-2015.pdf

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016.pdf 1.1.2017
OZV o komunálním odpadu č. 2-2019.pdf 1.1.2020
OZV č. 3-2019 Požární řád.pdf 1.1.2020

Směrnice

Název směrnice Účinnost
Směrnice č.2-2016.pdf 1.1.2017

 

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Návštěvnost stránek

186465