Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty

Realizované projekty

2024

NÁZEV AKCE Pořízení zásahových kompletů
Rok realizace 2024
Financování Nadace AGROFERT
Výše dotace 50.000 Kč
Celková cena 91.066 Kč

 

2023

logo-jihočeský kraj.jpg 

 

NÁZEV AKCE Oprava Mariánské kaple ve Vesci u Dačic
Rok realizace 2023
Financování Jihočeský kraj - Program obnovy venkova
Výše dotace 145 000,- Kč
Celková cena 368 203,- Kč

 

 

logo-jihočeský kraj.jpg

 

NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Budíškovice
Rok realizace 2022 - 2023
Financování Jihočeský kraj - Krajský investiční fond
Výše dotace 4.000.000,- Kč
Celková cena 17.675 660,71 Kč bez DPH

 

2022

 logo-jihočeský kraj.jpg

 

NÁZEV AKCE MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku, poživatelů vdovského/vdoveckého, starobního a invalidního důchodu
Rok realizace 2022 - 2023
Financování Dotační program Jihočeského kraje MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
Výše dotace 158.000,- Kč
Celková cena 258.000,- Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

 

NÁZEV AKCE Vítání občánků
Rok realizace 2022-2024
Financování Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
Výše dotace 70.000,- Kč
Celková cena 140.000,- Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

 

NÁZEV AKCE Výměna střešní krytiny ZŠ Budíškovice, Budíškovice č.p. 58
Rok realizace 2022
Financování Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022
Výše dotace 266.000 Kč
Celková cena 1.147.476,88 Kč  s DPH

 

logo-jihočeský kraj.jpg

 

NÁZEV AKCE Pořízení DA pro JSDH Budíškovice 2021
Rok realizace 2021-2022
Financování Jihočeský kraj - Investiční dotace pro JSDH obcí JčK, Ministerstvo vnitra - HZS
Výše dotace Jihočeský kraj 300.000,- Kč, Ministerstvo vnitra - HZS 450.000,- Kč
Celková cena 1.298.613 Kč s DPH

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice
Rok realizace 2021-2022
Financování Jihočeský kraj - Krajský investiční fond
Výše dotace 4.000.000,- Kč
Celková cena 9.659.698,98 Kč bez DPH

 

2021

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Stavební úpravy objektu č.p. 2 - výměna oken na pozemku p.č. st. 33/8 k.ú. Budíškovice
Rok realizace 2021
Financování Jihočeský kraj - POV
Výše dotace 270.000,- Kč
Celková cena 472.974,- Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 12 na pozemku p.č. st. 12 k.ú. Ostojkovice
Rok realizace 2021
Financování Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Výše dotace 690.000,- Kč
Celková cena 4.114.710,22 Kč

 

2020

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Chodník na p.č. 1345/21, Budíškovice
Rok realizace 2020
Financování Jihočeský kraj 
Výše dotace 230.000,- Kč
Celková cena 551.055,37 Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Prodejna Ostojkovice 2020
Rok realizace 2020
Financování Jihočeský kraj - Podpora venkovských prodejen
Výše dotace 30.000,- Kč
Celková cena 65.437,- Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Zámek Budíškovice, parc. č. 33/1, 33/2, 33/3 k.ú. Budíškovice - II.Etapa
Rok realizace 2020
Financování Jihočeský kraj - Kulturní dědictví
Výše dotace 240.000,- Kč
Celková cena 1.046.732,85 Kč

 

2019  

 

logo-eu.jpg    Logo MMR.png      Publicita.pdf

NÁZEV AKCE  Chodník podél silnice II/151, Budíškovice
Rok realizace  5/2019
Financování  Ministerstvo pro místní rozvoj
Výše dotace  998 144,18 Kč
Celková cena  1 097 986,68 Kč

 

 logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice na pozemku pč. st. 61 k. ú. Vesce u Dačic
Rok realizace  2019-2020
Financování  Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí 
Výše dotace  720 082,- Kč
Celková cena  1 207 986,56 Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3 k.ú. Budíškovice, rejstř.č. ÚSKP 29143/3-1775 - výměna střešní krytiny a klempířských prvků
Rok realizace  2019
Financování  Jihočeský kraj - Kulturní dědictví
Výše dotace  380 000,- Kč
Celková cena  973 345,25 Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Restaurování žulového soklu a litinového kříže ve Vescích, p.č. 122, k.ú. Vesce u Dačic
Rok realizace  2019
Financování  Jihočeský kraj - Drobná sakrální architektura
Výše dotace  40 000,- Kč
Celková cena  63 000,- Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Vybavení požární zbrojnice - Budíškovice 2018
Rok realizace  2019
Financování  Jihočeský kraj - Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje
Výše dotace  30 000,- Kč
Celková cena  43 875 Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Dokončení bytu v budově školy - Budíškovice
Rok realizace  2019
Financování  Jihočeský kraj - Program obnovy venkova
Výše dotace  220 000,- Kč
Celková cena  650 499,64 Kč

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE  Stavební úpravy části kulturního domu čp. 127 na pozemku pč. st. 153, 215/1 a 215/2 k.ú. Budíškovice   spojené se změnou užívání na ordinaci
Rok realizace  1,2,3/2019
Financování  Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Výše dotace  300 000,- Kč
Celková cena  480 171,- Kč

 

NÁZEV AKCE  Obnova MK5 Ostojkovice - II. Etapa, sjezd k požární zbrojnici a plocha pro kontejnery
Rok realizace  6/2019
Financování  Rozpočet obce
Celková cena  471 585,35 Kč

 

Jihočeský kraj: Podpora oprav místních komunikací

 logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Stavební úpravy části místní komunikace MK5, Ostojkovice
Rok realizace 2017
Financování Jihočeský kraj: Podpora oprav místních komunikací
Výše dotace  550 000,-

 

Jihočeský kraj: Rozvoj hospodářsky slabých oblastí

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Stavební úpravy objektu čp.4 na pozemku pč.17 k.ú. Manešovice
Rok realizace 2017
Financování Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Výše dotace 370 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Stavební úpravy objektu čp. 25 na pozemku p.č. st. 52/1 k.ú. Ostojkovice
Rok realizace 2016
Financování Jihočeský kraj - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Výše dotace 275 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

Jihočeský kraj: Program obnovy venkova

NÁZEV AKCE Oprava propustku v obci Budíškovice
Rok realizace probíhá
Financování Jihočeský kraj - Program obnovy venkova
Výše dotace 230 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Nákup komunální techniky
Rok realizace 2017
Financování Jihočeský kraj - Program obnovy venkova
Výše dotace 215 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Oprava místních komunikací
Rok realizace 2016
Financování Jihočeský kraj - Program obnovy venkova
Výše dotace 190 000,-

 

Jihočeský kraj - program Kulturní dědictví

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Žulový kříž, p.č. 801/9 k.ú. Vesce u Dačic
Rok realizace 2018
Financování Jihočeský kraj program Kulturní dědictví
Výše dotace 40 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE

Boží muka v obci Ostojkovice, parc č. 1258/120 v k.ú. Ostojkovice
Rok realizace 2017
Financování Jihočeský kraj program Kulturní dědictví
Výše dotace 50 000,-

 

logo-jihočeský kraj.jpg

 NÁZEV AKCE Kompletní restaurování sochy včetně podstavce - Socha sv.Jana Nepomuckého,p.č. 1449/1 v k.ú. Budíškovice
 Rok realizace 2015 

 Financování

Jihočeský kraj program Kulturní památky

 Výše dotace

 65 000,-

 

 

 

 Jihočeský kraj - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích

logo-jihočeský kraj.jpg

     NÁZEV AKCE Rekonstrukce požární nádrže v k.ú. Budíškovice
Rok realizace 2017
Financování Jihočeský kraj - Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích
Výše dotace 175 000,-

 

Jihočeský kraj - program Podpora školství

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE

 

Vybavení MŠ Budíškovice novým nábytkem
Rok realizace 2015
Financování Jihočeský kraj program Podpora školství
 Výše dotace 40 569,-

 

 

 logo.jpg 

NÁZEV AKCE Svoz Budíškovice - rozšíření
Rok realizace 2016
Financování SFŽP - Operační program Životní prostředí
Výše financování 521 552,35

 

NÁZEV AKCE Snížení energetické náročnosti Kulturního domu Budíškovice
Rok realizace 2015
Financování SFŽP - Operační program Životní prostředí
Výše financování 2 962 631,86

 

NÁZEV AKCE Kompostárna Budíškovice a Vybavení systémů pro separaci a svoz - pro komunitní Kompostárnu Budíškovice
Rok realizace 2015
Financování SFŽP - Operační program Životní prostředí
Výše financování 1 627 128,84

 

SZIF - Program rozvoje venkova ČR

NÁZEV AKCE Investice do lesnické techniky - Obec Budíškovice
Rok realizace 2017
Financování SZIF - Program rozvoje venkova
Výše financování 205 000,-

 

 Ministerstvo zemědělství

logo-jihočeský kraj.jpg

NÁZEV AKCE Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Rok realizace 2016
Financování I. Ministerstvo zemědělství
Financování II. Jihočeský kraj
Výše financování I.: 6 900 000,- a II.: 1 149 900,-

 

Změna velikosti písma

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Návštěvnost stránek

268170